ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

YarışAnalizi İnternet Sitesi Üyelik Sözleşmesi

1. Taraflar

İşbu Üyelik Sözleşmesi (kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır), YARIŞ ANALİZİ İNTERNET HİZMETLERİ LTD ŞTİ. (kısaca “YARIŞANALİZİ” olarak anılacaktır) YARIŞ ANALİZİ tarafından işletilmekte olan WWW.YARISANALIZI.COM alan adlı web sitesi,işbu Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen koşullar dahilinde kayıt olan gerçek kişi (kısaca “Üye” olarak anılacaktır) arasında, Üye’nin elektronik ortamda onay vermesi anında karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Üye, Siteye üye olarak, işbu Sözleşme’nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Üye, ayrıca, Sitede erişilebilen ve işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasını oluşturan Gizlilik Politikası’nın tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2. Tanımlar

YARIŞANALİZİ: YARIŞ ANALİZİ İNTERNET HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.’ni,

Site: YARIŞANALİZİ’ne ait www.yarisanalizi.com alan adından oluşan web sitesi,

Üye(ler)/ Standart Üye(ler): Site'ye YarışAnalizi tarafından belirlenen yöntemlerle kayıt olan ve Siteler'de sunulan hizmetlerden işbu Sözleşme’de belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek kişiyi(kişileri),

Vip Üye(ler): Üyeliğini süre bazında ücret ödeyerek VipÜyelik’e yükseltmiş olan Üye(ler)’i,

YarışAnalizi Hizmetleri/Hizmetler: Site içerisinde Üye(ler)’in işbu Sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla YarışAnalizi tarafından ortaya konulan ücretli veya ücretsiz uygulamaları;

Sisteme Erişim Araçları: Üye'nin, yalnızca Üye tarafından bilinen, Site’ye erişimini sağlayan, kullanıcı ismi, parola ve/veya şifre v.b. bilgilerini,

Gizlilik Politikası: Site’de erişilebilen ve işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasını oluşturan Gizlilik Politikasını,

Üye Profili: Üye tarafından sağlanan bilgilerle oluşturulan, “üyelik bilgileri”, “temel bilgiler”,”iletişim bilgileri”başlıklarından ve Üye tarafından eklenen ve oluşan, diğer Üye’ler tarafından görüntülenemeyecek sadece ilgilerini çekebilecek kampanyalardan haberdar olmaları için YarışAnalizi tarafından hizmet sağlamak amacıyla kullanılmak üzere,

ifade etmektedir.

3. SÖZLEŞME’NİN KONUSU VE KAPSAMI

İşbu Sözleşme’nin konusu, Site'de mevcut bulunan ve ileride sunulacak tüm Hizmetler’in, bunlardan yararlanma şartlarının ve Tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir

İşbu Sözleşme’nin kapsamı, Sözleşme ve ekleri ile Site içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmetler’e ilişkin olarak YarışAnalizi tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Üye, işbu Sözleşme hükümlerini kabul etmekle, Site içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmetler’e ilişkin olarak, YarışAnalizi tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Üye, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. ÜYE HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. GENEL OLARAK

4.1.1.Üye, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Site'deki Hizmetler’den faydalanırken ve Site'deki Hizmetler ile ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, işbu Sözleşme ve eklerinde yer alan tüm şartlara, Site'in ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini; yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.1.2.Üye,Site’ye üye olabilmek için reşit olmak, işbu Sözleşme hükümleri uyarınca üyeliği daha önceden iptal edilmemiş olmak ve Üye rumuzu olarak ticari bir unvanı seçmemiş olmak gerektiğini;reşitolmaması,üyeliğinin daha önce iptal edilmiş olması veya üye rumuzu olarak ticari bir unvanı seçmiş olması halinde üyelik kayıt işlemlerini tamamlamış ve işbu Sözleşme’yi onaylamış olsa dahi bunların üyelik sonucunu doğurmayacağını;üyelik aşamasında ilgili internet sayfası aracılığıyla kendisi tarafından belirtilen ve "ay, gün, yıl" dan oluşan doğum tarihi ile reşit olduğunu beyan etmiş olacağını;reşit olmadığı, üyeliğinin daha önce iptal edilmiş olduğu ve üye rumuzu olarak ticari bir unvanı seçmiş olduğunun tespit edilmesi halinde üyeliğinin YarışAnalizi tarafından iptal edileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.1.3.Üye, YarışAnalizi’nin yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda,resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde,Üye'ye ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul,beyan ve taahhüt eder.

4.1.4.Üye,Hizmetler’den yararlanabilmek amacıyla kullandığı Sisteme Erişim Araçları'nın (kullanıcı ismi, şifre v.b.)güvenliği,saklanması,üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması ile ilgili sorumluluğun tamamen kendisine ait olduğunu;Üye’nin sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması,kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Üye’nin ve/veya üçüncü şahısların uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan YarışAnalizi’nin doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul,beyan ve taahhüt eder.

4.1.5.Üye,Site’deki ilgili bölümlere ve üye profillerine kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu;YarışAnalizi’nin, Üyeler tarafından Site’ye iletilen veya üye profillerinin oluşturulmasında ve değiştirilmesinde Üyeler tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma,bu bilgi ve içeriklerin güvenli,doğru,işbu sözleşmenin hükümlerine ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından ve/veya bu içerikler aracılığıyla diğer internet sitelerine yapılan yönlendirmelerden dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamayacağını kabul,beyan ve taahhüt eder.

4.1.6.Üye,kendisi tarafından oluşturulan üye profilinin YarışAnalizi tarafından onaylandıktan sonra Site’de görüntülemeyeneceğini;Üye profilinde kişisel iletişim bilgileri (e-posta adresi, ikamet adresi, telefon numarası vb.)bulunamayacağını;YarışAnalizi’nin üye profilinde kişisel iletişim bilgileri bulunan Üyeler’in üyeliklerini iptal etme hakkını haiz olduğunu;Üye profilinde yer alan bilgilerin Site’in diğer tüm Üyeleri tarafından görüntülenemeyeceğini;Üye profilinde yer alan bilgilerin YarışAnalizi tarafından görüntülenmesine ancak üyeliğin iptal edilmesi ile son verileceğini kabul,beyan ve taahhüt eder.

4.1.7.Üye,YarışAnalizi’nin yazılı onayı olmadıkça işbu Sözleşme’yi veya işbu Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini,üye profilini ve üye bilgilerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemeyeceğini,herhangi bir üçüncü şahsın kullanımına açamayacağını; bu tür devirler veya yetkisiz kullanımlar sonucu üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı YarışAnalizi’nin doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını ve üyeliğini başkasına kullandırttığı veya devrettiği tespit edilmesi halinde üyeliğinin YarışAnalizi tarafından iptal edileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.1.8.Üye,Site aracılığıyla diğer Üyeler ile yaptığı mesajlaşmalar da dahil olmak üzere Site’de gerçekleştirdiği her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu; diğer Üyeler’e reklam ya da ticari amaçlar taşıyan mesajlar gönderemeyeceği,diğerÜyeler’i bir başka internet sitesine yönlendirmeyeceğini;aksi takdirde mesajlaşma hakkının kısıtlanabileceğini ya da üyeliğinin iptal edilebileceğini kabul,beyan ve taahhüt eder.

4.1.9.Üye,Siteler aracılığıyla yaptığı mesajlaşmaların toplam sayısının YarışAnalizi tarafından belirlenen ve Site’in ilgili bölümünde bildirilen sayıdan fazla olması halinde,mesajlarının en eski tarihten başlanarak silinebileceğini;Site’ye YarışAnalizi tarafından belirlenen ve Site’nin ilgili yerinde bildirilen süre boyunca giriş yapmaması (log-in olmaması)halinde ise tüm mesajlarının silinebileceğini kabul,beyan ve taahhüt eder.

4.1.10.Üye,yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabileceğini;Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu;Site dahilinde bulunan YarışAnalizi ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına,malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki metinleri,tahminleri ve listeleri çoğaltmayacağını,kopyalamayacağını,dağıtmayacağını,işlemeyeceğini;gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla,YarışAnalizi ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini;Site üzerinde işbu Sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı YarışAnalizi’ni doğrudan ve/veya dolaylı olarak herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul,beyan ve taahhüt eder.

4.1.11.Üye, Site’nin üyelik ayarları bölümünden üyeliğini iptal edebileceğini; üyeliğin iptal edilmesiyle birlikte Üye’nin kullandığı rumuzun diğer Üyeler tarafından seçilip kullanılabilir hale geleceğini; iptal edilen üyeliğe dair bazı kayıtların (mesajlar, profilde verilen bilgiler vb.) YarışAnalizi tarafından güvenlik amacıyla 1 ay (30 gün) süreyle sitelerin veritabanında tutulacağını ve bu sürenin sonunda iptal edilen üyeliğe ilişkin tüm kayıtların YarışAnalizi tarafından veritabanından silineceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.1.12.Üye,Site aracılığıyla diğer Üyelere gönderdiği mesajlarda toplumsal ahlaka, genel nezaket kurallarına aykırı ifadeler kullanmayacağını;mesajların YarışAnalizi tarafından otomatik programlar ile taranabileceğini veya mesaj gönderilen Üyeler’in şikayeti üzerine incelenebileceğini;bu otomatik tarama sonucunda veya şikayet sonrasında yapılan incelemede gerekli görüldüğü takdirde Üye’nin profilinin yayından kaldırılabileceğini,mesajlaşma hakkının kısıtlanabileceğini,bütünüyle engellenebileceğini veya üyeliğinin tamamen iptal edilebileceğini kabul,beyan ve taahhüt eder.

 

 

4.2. VİP ÜYELİK’E İLİŞKİN OLARAK

4.2.1.Üye,YarışAnalizi tarafından belirlenen belirli ücretleri ödeyerek, satışa sunulan Vip Üyelik hizmetlerinden herhangi birini satın alabilir.

Vip Üyelik hizmetini satın alan Üye (“Vip Üye”),işburada 4.2. maddesinde öngörülen yükümlülükleri yanında,işbu Sözleşme’nin 4.1 maddesinde belirtilen Üye genel yükümlülüklerin tamamına da uymak zorunda olduğunu kabul,beyan ve taahhüt eder.

4.2.2.VipÜye,mobil ödeme veya banka havalesi ile satın alınan Vip Üyelik,VipÜye tarafından YarışAnalizi’ne sağlanan e-posta adresine gönderilecek e-posta ile kendisine bildirileceğini;dilediği zaman üyelikten çıkabileceğini kabul ve beyan eder.

VipÜyenin hizmeti satın aldığı tarihten sonra iade talebinde bulunması halinde,satın alınan hizmetin yorum olması ve üyenin kullanıp kullanmadığı hakkında YarışAnalizi’nin bilgisi olamayacağından ödeme iadesi yapılmaz.

Mobil Ödeme veya Banka Havalesi ile satın alınan her Vip Üyelik bedeli karşılığında YaışAnalizi tarafından fatura kesilmekte olup;Vip Üye’nin YarışAnalizi’nin www.yarisanalizi.com adresi iletişim bölümüne göndereceği talep ve açık adres bilgilerini belirtmesi üzerine,fatura talep eden Vip Üye adına kesilen fatura, VipÜye tarafından belirtilen açık adrese karşı ödemeli gönderilecektir.

4.2.3.VipÜye,Mobil Ödeme hizmetinin Turkcell, Avea ve Vodafone tarafından verilen bir hizmet olduğunu; bu nedenle Mobil Ödeme ile satın alınan Vip Üyelik hizmet bedellerinin,Mobil Ödeme yapılan cep telefonunun faturalı hattı olması halinde faturasına yansıyacağını,kontörlü hat olması halinde kontörlerden tahsil edileceğini;yine bu nedenle Mobil Ödeme ile satın alınan Vip Üyelik hizmetlerine ilişkin ücretlerin YarışAnalizi tarafından iadesinin mümkün olmadığını kabul ve beyan eder.

VipÜye,Mobil Ödeme ile Vip Üyelik hizmeti satın alınması aşamasında kendisi tarafından verilen cep telefonu numarası bilgilerinin,YarışAnalizi tarafından gelişmiş şifreleme yöntemleri kullanılarak korunmaktadır.

4.2.4.VipÜye,Vip Üyelik ücreti tahsil edilirken kendisi tarafından sağlanan bilgilerin doğru olduğunu; kendisi tarafından sağlanan bilgilerin hatalı,yanlış veya eksik olmasından dolayı bankalar nezdinde doğacak anlaşmazlıklardan YarışAnalizi’nin herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder.

4.2.5.Vip Üye’nin,üyeliklerini iptal etmesi halinde Stardart Üyelik gibi Gold Üyelik de sona erer.

5.YARISANALIZI’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1.YarışAnalizi,Site’de sunulan Hizmetler’i ve içerikleri her zaman değiştirebilme;Üyeler’in sisteme yükledikleri bilgileri,içerikleri ve üye profillerini,Üyeler de dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını da saklı tutmaktadır.YarışAnalizi bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önlem vermeden kullanabilir.Üyeler, YarışAnalizi’nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar.YarışAnalizi tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri,gerekli görüldüğü takdirde bizzat YarışAnalizi tarafından yapılabilir.YarışAnalizi tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin üyeler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan ve doğabilecek zararlar,hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Üyeler’in kendilerine aittir.

5.2.YarışAnalizi,Site’de yer alan üye bilgilerini,üye profillerini ve üyelerin sisteme yükledikleri bilgi ve içerikleri;güvenlik, kendi yükümlülüklerini ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir;bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

5.3.YarışAnalizi,Site’nin işleyişine,genel kurallarına,genel ahlak kurallarına aykırı veya YarışAnalizi tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajları,içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir;YarışAnalizi bu mesaj ve içeriği giren üyenin üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir.

5.4.YarışAnalizi,teknik sorunlar nedeniyle Site’nin yayınlarında oluşabilecek kesintilerden dolayı Üye’nin yaşayacağı sorunlardan sorumlu değildir.

5.5.Site’de yayınlanan ve Üye profillerinde yer alan her türlü yazı ve diğer materyal YarışAnalizi’nin izni olmadan diğer internet sitelerinde ve gazete,televizyon,radyo,dergi gibi konvansiyonel mecralarda yayınlanamaz.Site’de yer alan tüm içerik,5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun dördüncü maddesi çerçevesinde,"Belli bir maksada göre ve hususi bir plan dahilinde verilerin ve materyallerin seçilip derlenmesi sonucu ortaya çıkan ve bir araç ile okunabilir veya diğer biçimdeki veri tabanları"olarak koruma altında olduğu gibi eser niteliğindeki içerik ayrıca hukuki korumaya tabidir.

5.6.Siteiçerisinde,yalnızca YarışAnalizi tarafından,referans kolaylığı veya çeşitli sebepler nedeniyle,YarışAnalizi kontrolünde olmayan bir takım web sitelerine veya içeriklere linkler verilebilir.Bu linkler,bahsi geçen web sitesini veya içerik sahibini desteklemek amacıyla olmayıp,web sitesi veya içerikte yer alan bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği de taşımamaktadır.Siteler üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar,websiteleri,dosyalar ve içerikler,bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan Hizmetler veya mallar veya bunların içerikleri hakkında,YarışAnalizi’nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

5.7.YarışAnalizi,Siteler içerisinde ortaya konulan uygulamalar üzerinde Üyeler'in işbu Sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere, dilediği zaman Hizmetler’de değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir.YarışAnalizi tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili Üyeler'in uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar,YarışAnalizi tarafından ilgili Hizmetler’in kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu web sayfasından Üyeler'e duyurulur ve yürürlüğe girer.

5.8.YarışAnalizi,dilediğizaman,Site'de bildirmek suretiyle,Hizmetler’i ücretli veya sair yollarla sağlayabilir.Site'de bildirimin yapılmasından itibaren,söz konusu Hizmetler,bildirilen şart ve koşullarda sağlanacak ve söz konusu Hizmetler’den değişiklikten önce faydalanan Üyeler'e de yeni şart ve koşullar uygulanacaktır.

6. SÖZLEŞMENİN FESHİ

İşbu Sözleşme,Üye'nin üyeliği iptal edilinceye kadar yürürlükte kalacak ve Taraflar arasında hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek olup;Üye’nin üyelik süresinin dolması,geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır.

YarışAnalizi,Üye'nin işbu Sözleşme’de belirtilen hükümleri ve Site içinde yer alan kullanıma,üyeliğe ve Hizmetler’e ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri halinde,Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshedebilecek ve Üye fesih sebebiyle YarışAnalizi’nin uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

 

7. GİZLİLİK POLİTİKASI

YarışAnalizi,Site'deÜyeler'le ilgili bilgileri,işbu Sözleşmenin kapsamı dışında işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik Politikası kapsamında kullanabilir.YarışAnalizi,Üyeler'e ait gizli bilgileri,işbu Sözleşme’nin kapsamı dışında,ancak Gizlilik Politikası'nda belirtilen koşullar dahilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir.

8. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

8.1 Site'in tasarım, metin, imge, html kodu ve/veya diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, tüm unsurları ( bundan böyle “YarışAnalizi’nin telif haklarına tabi çalışmalar” olarak anılacaktır) YarışAnalizi’ne ait ve/veya YarışAnalizi tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Üyeler, YarışAnalizi Hizmetleri’ni, YarışAnalizi bilgilerini ve YarışAnalizi’nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya başkasının YarışAnalizi Hizmetleri’ne erişmesine veya kullanmasına izin veremez. Aksi takdirde, lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı YarışAnalizi’nden talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. Üyeler, YarışAnalizi’nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

8.2 YarışAnalizi’nin,YarışAnalizi Hizmetleri,YarışAnalizi bilgileri,YarışAnalizi telif haklarına tabi çalışmaları,YarışAnalizi ticari markaları,YarışAnalizi ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı,ayni ve şahsi hakları,ticari bilgiye yönelik tüm hakları saklıdır.

9. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

YarışAnalizi,tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak,işbuSözleşme’yi,uygun göreceği herhangi bir zamanda,Site'de ilan ederek değiştirebilir.İşbu Sözleşme’nin değişen hükümleri,ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak;geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.İşbuSözleşme,Üyeler'in tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

10. YARISANALIZI’NIN KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ

Üye,işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda,YarışAnalizi’nin kendi veritabanında veya sunucularında tuttuğu elektronik kayıtların ve sistem kayıtlarının,ticarikayıtlarının,defterkayıtlarının,mikrofilm,mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber,bağlayıcı,kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini; YarışAnalizi’ni yemin teklifinden ber'i kıldığını ve bu maddenin HMK 193. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul,beyan ve taahhüt eder.

11. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, YarışAnalizi, işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, YarışAnalizi için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için YarışAnalizi 'dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili Tarafın makul kontrolü haricinde ve YarışAnalizi’nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

12. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında,yorumlanmasında ve işbu Sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır.İşbuSözleşme’den dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

13. YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme Üye'nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.